ne demek?

Dalgalanmak işi; temevvüç

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Kullanımı;

"Lakin deniz görmemiş bu insanların ilk dalgalanmada güverteyi berbat edişlerini müşahede etmeniz kaçınılmaz."

Hecelenişi / Hecelemesi;

dal-ga-lan-ma

Mal fiyatlarının türlü sebeplerle inişi veya çıkışı

Tipi / Türü;

ekonomi

Pek çok kimsede bir anda yaratılan güçlü heyecan; sansasyon

Bir toplumda uyumsuzluktan doğan karışıklık

Tipi / Türü;

mecaz

Koşu duruşunda, dizlerin hafif bükülmesinden ve kolların gevşek olarak öne yukarı doğru kaldırılmasından sonra, dizlerin gerilerek gövdenin doğrulmasıyla vücudun diz, kalça, bel, sırt, baş ve kollarda geliştirdiği bir dalga hareketi

Tipi / Türü;

spor