dalga genliği ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Dalganın en yüksek noktası ile sıfır noktası arasındaki nicelik, genlik

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,fizik, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
dal-ga gen-li-ği