dağ tavuğu ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çil . "(Orman tavuğugillerden, eti için avlanan, ormanlarda yaşayan bir kuş)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,hayvan bilimi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
dağ ta-vu-ğu