düzlem geometri ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir düzlem içinde kalan, iki boyutlu olan şekli inceleyen geometri

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,matematik, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
düz-lem ge-omet-ri