düzenbaz ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Hile yoluyla aldatan, hile yapan

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

kelimesinin kökeni; Türkçe düzen + Farsça -bāz


Hecelenişi / Hecelemesi;
dü-zen-baz