düz rakı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

İçinde anason, sakız vb. kokulu maddeler olmayan üzüm rakısı, düz , düziko

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
düz ra-kı