dübeş ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Zarla oynanan oyunlarda atılan zarlardan ikisinin de beş benekli yüzünün üste gelmesi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Farsça dū + Türkçe beş


Hecelenişi / Hecelemesi;
dü-beş