ne demek?

Bazı iskambil oyunlarında farklı renklerden benzer iki kart yanında farklı renklerden benzer iki kart daha bulunması durumu

Tipi / Türü;

isim

Kökeni;

"Fransızca deux paires"

Kullanımı;

"As döper. Kız döper."

Hecelenişi / Hecelemesi;

dö-per