döper ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bazı iskambil oyunlarında farklı renklerden benzer iki kart yanında farklı renklerden benzer iki kart daha bulunması durumu

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Fransızca deux paires


Hecelenişi / Hecelemesi;
dö-per