döllemek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Erkek gamet bir yumurtacıktaki dişi gametle kaynaşmayı sağlayarak yumurtacığı tam bir hücre durumuna getirmek, ilkah etmek

Özelliği / Tipi / Türü; "-i,biyoloji"


Hecelenişi / Hecelemesi;
döl-le-mek