coşturabilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Coşturma ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Coşturmaya gücü yetmek

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Coşturma becerisi bulunmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
coş-tu-ra-bil-mek