ne demek?

Coşkun olma durumu

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Kullanımı;

"Yahya Kemal'in tarihimizi kucaklayan sevgisi, en büyük coşkunluğa İstanbul şehrinde varır."

Hecelenişi / Hecelemesi;

coş-kun-luk

Coşkunca yapılan iş; cuşiş, cuşuhuruş