cidar ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Duvar

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,eskimiş"

kelimesinin kökeni; Arapça cidār

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Zar. "(Birbirine sımsıkı yapışık hücre veya moleküllerden oluşan ve bitkilerin çeşitli bölümlerini bir kın gibi saran ince tabaka)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, bitki bilimi, eskimiş"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ci-dar