cesaretlendirebilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Cesaretlendirme ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Cesaretlendirme becerisi bulunmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
ce-sa-ret-len-di-re-bil-mek