ne demek?

Cennet kuşugillerden, tüyleri güzel renkli bir kuş (Paradisea apoda)

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim hayvan bilimi

Kullanımı;

"Gümüş kafeslerde cennet kuşları ve abanoz tüneklerde papağanlar."

Hecelenişi / Hecelemesi;

cen-net kuşu

Güzel, alımlı kadın

Tipi / Türü;

mecaz

Kullanımı;

"İbiş'in odasına cennet kuşları baskın vermişti."

Çok küçükken ölen çocuk

Tipi / Türü;

ağızlardan