ne demek?

► savaşmak

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

nesnesiz -leFiil

Kullanımı;

"İçlerinde bahadır olanlar ok atıp, kılıç çalıp merdane cenkleşiyorlardı."

Hecelenişi / Hecelemesi;

cenk-leş-mek


► tartışmak

Tipi / Türü;

mecaz

Kullanımı;

"Sadrazamın kapısındaki dilsizlerle cenkleşirken yardıma yetişen yavere..."