celi yazı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Uzaktan okunacak bir biçimde istif edilmiş, iri sülüs Arap harfli levha yazısı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ce-li ya-zı