cefakeş ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Cefa çeken, sıkıntıya katlanan

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat,eskimiş"

kelimesinin kökeni; Arapça cefā + Farsça -keş


Hecelenişi / Hecelemesi;
ce-fa-keş