cariye ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Yabancı ülkelerden kaçırılıp özgürlükten yoksun bırakılan, alınıp satılabilen, her konuda efendisinin isteklerine bağlı bulunan genç kadın, halayık

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,eskimiş"

kelimesinin kökeni; Arapça cāriye


Hecelenişi / Hecelemesi;
ca-ri-ye