cankurtaran yeleği ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Yelek biçiminde yapılmış cankurtaran aracı, can yeleği

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,denizcilik"


Hecelenişi / Hecelemesi;
can-kur-ta-ran ye-le-ği