cankurtaran şamandırası ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Denize düşenlerin kolayca belirlenip kurtarılmaları için denize bırakılan ve kazaya uğrayanların bulup kendilerini göstermeleri için kullanılan, parlak renkli, fosforlu şamandıra

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,denizcilik"


Hecelenişi / Hecelemesi;
can-kur-ta-ran şa-man-dı-ra-sı