can acısı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Vücudun herhangi bir yerinde duyulan şiddetli acı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
can a-cı-sı