cami ne kadar büyük olsa imam gene bildiğini okur ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

cemaat ne kadar çok olsa imam gene bildiğini okur


Hecelenişi / Hecelemesi;
ca-mi ne ka-dar bü-yük olsa imam gene bil-di-ği-ni okur