bulgurlanma ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bulgurlanma işi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Güneş yüzeyinde bulgurcuk denilen taneciklerin kaynaşması olayı

Özelliği / Tipi / Türü; "gök bilimi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bul-gur-lan-ma