bulaşıkhane ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kışla, okul, otel vb. yerlerde bulaşık yıkamaya ayrılan özel bölüm

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Türkçe bulaşık + Farsça ḫāne


Hecelenişi / Hecelemesi;
bu-la-şık-ha-ne