ne demek?

Kışla, okul, otel vb. yerlerde bulaşık yıkamaya ayrılan özel bölüm

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Kökeni;

"Türkçe bulaşık + Farsça ḫāne"

Kullanımı;

"Geniş bir mutfak vardı, bulaşıkhanesi de bayağı büyük idi."

Hecelenişi / Hecelemesi;

bu-la-şık-ha-ne