bukalemunlaşmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Davranışını, görüşünü çıkarına göre değiştirmek

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bu-ka-le-mun-laş-mak