bozum olmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

utanmak, utanacak duruma düşmek, mahcup olmak

Özelliği / Tipi / Türü; "argo"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bo-zum ol-mak