bozuk çalmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

canı sıkılmış, yüzü asılmış olmak

Özelliği / Tipi / Türü; "argo"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bo-zuk çal-mak