bozlamak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Deve bağırmak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz,halk ağzında"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Çığlık koparmak

Özelliği / Tipi / Türü; "mecaz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
boz-la-mak