bozkır tavuğu ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bağırtlak. "(Orta büyüklükte, eti sevilen bir cins göçebe kuş)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,hayvan bilimi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
boz-kır ta-vu-ğu