ne demek?

Çok bulanık

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

sıfat

Kullanımı;

"Ben bu dağdan geldim geçtim / Boz bulanık suyun içtim / Ben yârimden ayrı düştüm / Gördünüz mü bakan dağlar"

Hecelenişi / Hecelemesi;

boz bu-la-nık

Çok bulanık bir biçimde

Tipi / Türü;

zarf

Kullanımı;

"Ağır ağır, boz bulanık akan bir ırmak..."