boz bulanık ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çok bulanık

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat, (birleşik kelime)"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Çok bulanık bir biçimde

Özelliği / Tipi / Türü; "zarf"


Hecelenişi / Hecelemesi;
boz bu-la-nık