boylu boyunca ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Boyu uzanabildiği kadar, boyu uzunluğunca

Özelliği / Tipi / Türü; "zarf, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
boy-lu bo-yun-ca