boyar madde ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bazı ortamlarda çözünerek ortama belli renk veren, doğal veya yapay renkli madde, boyar

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,kimya"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Hücre öz suyu içinde eriyik durumunda bulunan renkli madde, pigment

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,biyoloji"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bo-yar mad-de