borçlu ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Borcu olan, borç almış olan, verecekli, medyun. "(zıt anlamlısı: alacaklı)"

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Borcu kalmış olarak

Özelliği / Tipi / Türü; "zarf"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Manevi bir yükümlülük altında bulunan

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir şeyi birinin yardımıyla elde etmiş olan

Özelliği / Tipi / Türü; "mecaz"

İlişkili birleşik kelimeler; "gönül borçlusu"

Hecelenişi / Hecelemesi;
borç-lu