bombardıman uçağı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bombalama işinde kullanılan uçak

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,askerlik, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bom-bar-dı-man u-ça-ğı