bizatihi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kendiliğinden. "(Başka şeylerin etkisi olmaksızın, kendi kendine)"

Özelliği / Tipi / Türü; "zarf,eskimiş"

kelimesinin kökeni; Arapça biẕātihi


Hecelenişi / Hecelemesi;
bi-za-ti-hi