biyopsi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Mikroskopta yapısını incelemek amacıyla canlıdan bir doku parçası alma

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,tıp"

kelimesinin kökeni; Fransızca biopsie


Hecelenişi / Hecelemesi;
bi-yop-si
biyopsi