bitkin ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Gücü tükenmiş olan, çok yorgun, argın, dermansız

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

Örnek / Cümle; "Bitkin vücudunu gölgede dinlendirdi."


Hecelenişi / Hecelemesi;
bit-kin