bireysel emeklilik ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bireylerin geleceklerini garanti altına almak için bankalar veya çeşitli finans kurumları aracılığıyla yaptıkları tasarruf

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bi-rey-sel e-mek-li-lik