bira mayası ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Mayalanmış durumdaki biranın yüzünden alınan bir mantar türü

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bi-ra ma-ya-sı