ne demek?

Binmek işi

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Kullanımı;

"Bütün kabahat vapura biletsiz olarak binişimde ise bunun sebebini herkes çoktan öğrenmiş olmak lazım gelir."

Hecelenişi / Hecelemesi;

bi-niş

Üniversite öğretim üyelerinin giydikleri cübbe

Ata vurulan dizgin, semer vb. tüm alet edevat

Yüksek aşamalı bilginlerin giydikleri, cübbeden daha geniş ve kolları daha uzun giysi

Tipi / Türü;

tarih

Rütbeli yeniçerilerin ve emirlerin giydikleri, kolları uzunca ve yenleri sarkık cübbeye benzer giysi

Tipi / Türü;

tarih

Padişahın atla veya saltanat kayığıyla yaptığı gezi

Tipi / Türü;

tarih

Atlı alay

Tipi / Türü;

tarih

Atlı alayda giyilen giysi

Tipi / Türü;

tarih