binaen ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Dayanarak

Özelliği / Tipi / Türü; "zarf"

kelimesinin kökeni; Arapça bināʾen

2. Anlamı (eş anlamlısı):

-den dolayı, -den ötürü, -diği için

Özelliği / Tipi / Türü; "zarf, eskimiş"

İlişkili birleşik kelimeler; "binaenaleyh"

Hecelenişi / Hecelemesi;
bi-na-en