ne demek?

Dayanarak

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

edat

Kökeni;

"Arapça bināʾen"

Kullanımı;

"Bu mülahazaya binaen, padişaha hitaben bir telgrafname hazırlandı."

İlişkili birleşik kelimeler;

"binaenaleyh"

Hecelenişi / Hecelemesi;

bi-na-en

-den dolayı, -den ötürü, -diği için

Tipi / Türü;

eskimiş

Kullanımı;

"… Rusçuk âyanı iken mezalimine binaen idam edilen Tirsiniklizade Ömer Ağa’nın kardeşidir."