ne demek?

Bilmiyor gibi görünmek, bilmezlikten gelmek; tecahül etmek

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

-iFiil

Kullanımı;

"Yanıtımı, yanıtımdaki yersiz içtenliği ve saçmalığı bir türlü yerine koyamayıp gülümsemeye zorlandı, ne diyeceğini bilmezlendi, saçları biraz daha kızarınca benzi attı!"

Hecelenişi / Hecelemesi;

bil-mez-len-mek