ne demek?

Bilginin bağıntılı olduğuna inanan (kimse)

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

sıfat felsefe

Hecelenişi / Hecelemesi;

bi-li-ne-mez-ci


Tanrı'nın ve evrenin nereden türediğinin bilinmediğini ve bilinemeyeceğini ileri süren öğretiyi benimseyen (kimse); laedri, agnostik