bilgisiz ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bilgi sahibi olmayan, bilisiz, malumatsız, cahil. "(zıt anlamlısı: bilgili)"

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Aymaz

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bil-gi-siz