ne demek?

Geniş ve derin bilgi sahibi olan, bunu en doğru ve yararlı biçimde kullanan, iyi ahlaklı, olgun ve örnek (kimse); hakim

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

sıfat

Hecelenişi / Hecelemesi;

bil-ge


Olayları erdem ve bilgiden gelen bir üstünlükle değerlendiren (kimse)

Kullanımı;

"Sokrates yalnız öğrettikleriyle değil öğretme yoluyla da örnek bir bilgedir."

bilge (2)

'Bilgili, iyi ahlaklı, olgun ve örnek olan.' anlamlarına gelen özel addır.

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isimÖzel

Kökeni;

"Türkçe"

Hecelenişi / Hecelemesi;

bil-ge