beynamaz ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Namaz kılmayan "(kimse)"

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat,din bilgisi"

kelimesinin kökeni; Farsça bīnamāz


Hecelenişi / Hecelemesi;
bey-na-maz