beyaz adam ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Beyaz ırka mensup olan kişi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Sömürge ülkelerinde yerlilerin, sömürgeciler için kullandığı söz

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Zencilerin beyaz tenli insanlar için kullandığı söz


Hecelenişi / Hecelemesi;
be-yaz a-dam