bevvap ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kapıcı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,eskimiş"

kelimesinin kökeni; Arapça bevvāb

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Mahalle okullarında hademe


Hecelenişi / Hecelemesi;
bev-vap