ne demek?

► buluş belgesi

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Kökeni;

"Arapça berāt"

İlişkili birleşik kelimeler;

"ihtira beratı"

Hecelenişi / Hecelemesi;

be-rat

Osmanlı Devleti'nde bir göreve atanan, aylık bağlanan, san, nişan veya ayrıcalık verilen kimseler için çıkarılan padişah buyruğu

Tipi / Türü;

tarih

berat (2)

Nişan, rütbe, temize çıkma, arınma' anlamlarına gelen özel addır.

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isimÖzel

Kökeni;

"Arapça berât"

Hecelenişi / Hecelemesi;

be-rat