berat ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir buluştan, bir haktan yararlanmak için devletçe verilen belge, patent

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Arapça berāt

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Osmanlı Devleti'nde bir göreve atanan, aylık bağlanan, san, nişan veya ayrıcalık verilen kimseler için çıkarılan padişah buyruğu.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, tarih"

İlişkili birleşik kelimeler; "ihtira beratı"

Hecelenişi / Hecelemesi;
be-rat