benzol ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Benzin ve tolüen karışımı bir akaryakıt

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,kimya"

kelimesinin kökeni; Fransızca benzol


Hecelenişi / Hecelemesi;
ben-zol